Nieruchomości
komercyjne

Jacek & Lech

Nieruchomości komercyjne

Niezależnie od wielkości nieruchomości, przygotowanie oferty następuje po przesłaniu zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego z podanym adresem nieruchomości, osoby do kontaktu oraz krótkiego opisu nieruchomości.

Następnego dnia roboczego kontaktujemy się z klientem i ustalamy termin oględzin. Po zapoznaniu się z obiektem i ustaleniu zakresu czynności, oferta zostaje przygotowana w cztery dni robocze i dostarczona w formie dogodnej dla klienta.

Obsługa techniczna

Obsługa techniczna

Najem nieruchomości komercyjnych

Najem nieruchomości komercyjnych

Jacek & Lech

Obsługa Nieruchomości Mieszkaniowych i Komercyjnych
 

Adres

ul. Hoża 51 
00-681 Warszawa