Nieruchomości
mieszkaniowe

Jacek & Lech

Nieruchomości mieszkaniowe

Przygotowanie oferty następuje po przesłaniu zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego z podanym adresem nieruchomości, osoby do kontaktu oraz krótkiego opisu nieruchomości lub rodzaju usługi.

Następnego dnia roboczego kontaktujemy się z klientem i ustalamy termin wizytacji na obiekcie. Po ustaleniu zakresu czynności, oferta zostaje przygotowana w dwa dni robocze i dostarczona w formie dogodnej dla klienta.

Jacek & Lech

Obsługa Nieruchomości Mieszkaniowych i Komercyjnych
 

Adres

ul. Hoża 51 
00-681 Warszawa